logo
+420 731 858 492
+420 731 806 374
+420 731 861 783

Červotoči

Škůdci jsou 3-5 mm mohutní, většinou tmavě zbarvení, struktura těla je nestejnoměrná. Napadají volně ležící dřevo, ale i dřevo vestavěné.

Červotoči mají protáhlé válcovité, méně často oválné, svrchu zploštělé tělo. Jsou to brouci menších nebo středních rozměrů. Tykadla mají 8-11 článková, pilovitá, hřebenitá. Barvení těla je nejčastěji tmavohnědé nebo načervenalé. Larvy jsou bílé srpovitě ohnuté.

Téměř všichni červotoči, kteří škodí na dřevě, se řadí do podčeledi Anobiidae, která se dále dělí na 8 rodů a ty na několik desítek druhů.

Nejčastěji se vyskytují a největší škody způsobují dva druhy - červotoč proužkovaný a červotoč umrlčí.

Červotoč proužkovaný [Anobium punctatum]

Napadá především jehličnaté dřevo, méně listnaté. Dospělí brouci jsou velcí 3-4 mm. Tělo je válcovité, přední část štítu překrývá hlavu natolik, že je málo znatelná. Je jednobarevně hnědý až černý, pouze nohy a tykadla jsou poněkud světlejší. Krovky jsou protáhlé je na nich 10 tečkovaných rýh, odtud pochází jejich název.

Vyskytuje se především v obytných budovách, ale žije i ve volné přírodě. Dospělí brouci vyletují ze dřeva v červnu a červenci. Žijí pouze krátkou dobu (1-4 a týdny) a po celou dobu života nepřijímají potravu. Po oplození naklade samička vajíčka do trhlin a skulin dřeva (na drsnější plochy), a to většinou do dřeva, kde se vylíhly předchozí generace.

Larvy se vylíhnou po 12-20 dnech, zavrtávají se do dřeva a hlodají chodbičky, které jsou převážně orientovány podél vláken. Chodbičky za sebou larvy pevně ucpávají výkaly smíchanými s dřevěnými drtinkami.

Larva se po dokončenví vývoje zakuklí v blízkosti vnější plochy dřeva, těsně pod povrchem.

Výletové otvory dospělých brouků jsou typicky kruhovité o průměru 1,5 - 2mm. Vývojový cyklus trvá od 6 měsíců až do dvou let v závislosti na teplotě, vlhkosti a druhu dřeva.

Poškození červotočem vede často k úplnému zničení předmětu nebo dřevěné konstrukce, ve velkém množství larválních chodeb se dřevo proměňuje v prachovitou drť nazývanou červotočinu.

Je to způsobeno hlavně tím, že se ve dřevě vyvíjí celá řada generací.

Červotoč umrlčí [Anobium pertinax]

Dospělí brouci jsou poněkud větší než červotoč proužkovaný (4-5) mm. Celé tělo je černohnědé, na štítu jsou zřetelné zlatožluté skvrnky. Jinak se červotoč umrlčí podobá červotoči proužkovanému.

Dospělí brouci vyletují ze dřeva především v květnu a červnu. Vývoj larev je podobný jako u červotoče proužkovaného, trvá však déle – nejčastěji 2-3 roky v závislosti na teplotě, vlhkosti a druhu dřeva.

Výletové otvory dospělých brouků jsou rovněž kruhovité, ale větší než u červotoče proužkovaného - průměr 2,5 - 3 mm.

Proč si vybrat právě nás?


Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Těší nás, že jste se nás rozhodli kontaktovat! Na Váš dotaz či problém budeme reagovat v co nejkratší možné době.